Jóhann Jóhannsson Sicario

Sicario

Jóhann Jóhannsson

Inbegrepen: 1 Booklet

Verschenen op 18 september 2015 bij Varese Sarabande

Hoofdartiest: Johann Johannsson

Genre: Soundtrack > Originele soundtracks

Choose your download
Add to basket
Improve this album page

Geluidskwaliteit

MP3 (CBR 320 kbps)

FLAC (16-bit, 44,1 kHz)

1.45

Webplayer
Meer specificaties zien van de tracks

Album : 1 album - 18 tracks Totale duur : 00:54:03

 1. 1 Armoured Vehicle

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 2. 2 The Beast (From "Sicario")

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 3. 3 The Border

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 4. 4 Drywall

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 5. 5 Explosion

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 6. 6 Desert Music

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 7. 7 Target

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 8. 8 Convoy

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 9. 9 The Bank

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 10. 10 Surveillance

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 11. 11 Reflection

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 12. 12 Melancholia

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 13. 13 Night Vision

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 14. 14 Tunnel Music

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 15. 15 Fausto

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 16. 16 Balcony

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 17. 17 Soccer Game

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

 18. 18 Alejandro's Song

  Danny Frankel, Percussion, AssociatedPerformer - Andrea Belfi, Percussion, AssociatedPerformer - Shahzad Ismaily, Guitar, AssociatedPerformer - Olafur Björn Olafsson, Percussion, AssociatedPerformer - Johann Johannsson, MainArtist, ComposerLyricist - Zoltán Varga, Percussion, AssociatedPerformer - Skuli Sverrisson, Bass Viol, AssociatedPerformer - Anthony Weeden, Unknown, Other - Hildur Guðnadóttir, Cello, AssociatedPerformer - Robert Aiki, Vocals, AssociatedPerformer - Aubrey Lowe, Vocals, AssociatedPerformer Auteursrecht : ℗ 2015 Starr Score Holdings, LLC

Meer informatie

Ontdekken

In hetzelfde genre

Genre

Originele soundtracks in het magazine

Meer artikelen

Subgenre

Soundtrack in het magazine

Meer artikelen

Nieuws

Meer artikelen