Your basket is empty

UITGEVER

XANDRIE SA

met een kapitaal van 20 479 778 €
Kamer van Koophandel van Bobigny n°749 983 029
45 rue de Delizy
93692 Pantin CEDEX
FRANCE
XANDRIE SA geeft de site QOBUZ.COM uit
Publishing director: Denis Thebaud
Ontwerp en productie: XANDRIE SA

HOST

AMAZON WEB SERVICE, INC

P.O. Box 81226Seattle, WA 98108-1226  

aws.amazon.com/fr/terms/

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Deze site is onder nummer 1263952 aangegeven bij het CNIL (een onafhankelijke Franse autoriteit die belast is met de bescherming van persoonsgegevens), overeenkomstig artikel 15 van de Franse Wet bescherming persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Qobuz.com verzamelt geen persoonlijke gegevens die naar u persoonlijk herleid kunnen worden tenzij vooraf anderszins wordt aangegeven bij het registreren van dergelijke gegevens. U wordt geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de op te geven antwoorden en over de personen of organisaties waarvoor de gegevens bestemd zijn.

Hyperlinks van derden op de QOBUZ-site kunnen leiden naar sites waarop persoonlijke gegevens worden verzameld. In dat geval kan de QOBUZ-site in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de verzamelde persoonlijke gegevens, omdat de derden de enige verantwoordelijken zijn voor het beheer van de persoonlijke gegevens die u aan hen hebt gegeven.

XANDRIE SA behoudt zich het recht voor onderzoek te doen naar en statistische informatie af te leiden uit de profielen van en het gebruik van de site qobuz.com door de gebruikers, het aantal bekeken pagina´s en het aantal keer dat is geklikt op advertentiebanners, en adverteerders en derden hiervan op de hoogte te stellen. Als u vrijwillig persoonlijke gegevens verspreidt via forums of chats, kunnen deze gegevens door derden worden verzameld en valt het gebruik ervan buiten de controle van XANDRIE SA. In dit geval is XANDRIE SA niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van de gegevens wordt gemaakt en wijst QOBUZ elke aansprakelijkheid in dezen af.

Overeenkomstig de artikelen 34, 35 en 36 van de Franse Wet bescherming persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u het recht om al uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen door een e-mailbericht of brief te sturen naar XANDRIE SA. De aanvraag moet uw voornaam, achternaam en adres bevatten en moet worden geadresseerd aan qobuz@qobuz.com, of aan XANDRIE SA Legal Department, 45 rue de Delizy, 93692 Pantin CEDEX FRANCE.

APPS - PRIVACYBELEID

XANDRIE SA hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Het merendeel van de services die toegankelijk zijn via onze verschillende apps kan worden gebruikt zonder dat er persoonlijke gegevens hoeven te worden doorgegeven aan XANDRIE SA, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om bepaalde informatie op te geven om toegang tot services te verkrijgen. In dit privacybeleid wordt het verzamelen en verwerken van gegevens in dergelijke gevallen beschreven. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op services die ter beschikking worden gesteld via de QOBUZ-apps.

Verzamelen en gebruik persoonlijke gegevens

Er wordt alleen om persoonlijke gegevens gevraagd in gevallen waarin deze gegevens nodig zijn om u te identificeren en om de QOBUZ-services te kunnen gebruiken. In die gevallen kunnen de QOBUZ-apps ook informatie verzamelen over de gebruikte hardware en software, zoals het IP-adres, het type hardware en het besturingssysteem. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de service te verbeteren en algemene statistische gegevens over onze apps te leveren.

Wijziging van het privacybeleid

XANDRIE SA behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. Bij gebruik van persoonlijke gegevens anders dan wordt aangegeven in de juridische informatie die wordt verstrekt op het moment van de gegevensverzameling, verplicht XANDRIE SA zich zijn gebruikers hierover te informeren via mededelingen die worden gepubliceerd op de site qobuz.com

FORUMS EN CHATS

XANDRIE SA is bevoegd om inhoud te verwijderen die onwettig, tendentieus of niet relevant voor het onderwerp van de discussie is en zelfs om een gebruiker te verwijderen wiens gedrag de goede werking van de service in de weg staat zoals beschreven in artikel 14 van de Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

XANDRIE SA is eigenaar van de auteursrechten van de site www.qobuz.com. Gehele of gedeeltelijke reproductie of representatie, aanpassing, vertaling, transformatie, of overdracht naar een andere site zonder toestemming is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

De merken van XANDRIE SA en zijn partners en de logo´s die worden gebruikt op de site, zijn gedeponeerde handelsmerken. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken en logo´s zonder toestemming van XANDRIE SA en zijn partners is strikt verboden.

Evenzo is XANDRIE SA de producent van de database van de site www.qobuz.com. Extractie of hergebruik van deze database in de zin van de artikelen L 342-1 en L 342-2 van de Franse Wet op intellectueel eigendom is verboden.

AANSPRAKELIJKHEID

De hypertekstkoppelingen die worden gehost op de QOBUZ-site en die naar andere sites leiden, zijn niet de verantwoordelijkheid van XANDRIE SA, en XANDRIE SA kan geen enkele controle uitoefenen over de inhoud van die sites.

XANDRIE SA streeft ernaar om alles in het werk te stellen om zijn gebruikers betrouwbare tools en informatie ter beschikking te stellen. XANDRIE SA kan zijn gebruikers echter niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de verstrekte informatie en tools garanderen. XANDRIE SA kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de verstrekte informatie of de tools die ter beschikking worden gesteld op de site www.qobuz.com

De site www.qobuz.com is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk. In gevallen waarin de site tijdelijke niet beschikbaar is, kan XANDRIE SA echter niet aansprakelijk worden gehouden.

XANDRIE SA kan ook niet de gegevensoverdrachtstijd van de QOBUZ-server naar het netwerk garanderen.

WAARSCHUWING

XANDRIE SA behoudt zich het recht voor de toegang tot de site te beperken of in te trekken voor gebruikers die via de site reclameberichten verspreiden of berichten die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, die gewelddadig, racistisch, revisionistisch, grof of onbeschoft zijn, waarin oorlogsmisdaden worden verontschuldigd, die in strijd zijn met auteursrechten, naburige rechten, rechten op software en databases, het merkenrecht, het beeldrecht of het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, of die enige andere wettelijke of reglementaire bepaling schenden, in overeenstemming met artikel 14 van de Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden.

Tenzij anders is geregeld, zullen geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze bepalingen zijn onderworpen aan het Franse recht en de Franse rechterlijke instanties.