นรีกระจ่าง คันธมาส, ปนัดดา เรืองวุฒิ เพลงประกอบละคร ตุ๊กตาผีNew release

เพลงประกอบละคร ตุ๊กตาผี

นรีกระจ่าง คันธมาส, ปนัดดา เรืองวุฒิ

Released on January 11, 2019 by BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED

Main artist: นรีกระจ่าง คันธมาส, ปนัดดา เรืองวุฒิ

Genre: Soundtracks > Film Soundtracks

Choose your download
Add to basket
Improve this album page

Streaming quality

MP3 (CBR at 320 kbps)

FLAC (16-bit/44.1 kHz)

1.45

Web Player
Display track details

Album : 1 disk - 2 tracks Total length : 00:08:29

  1. 1 จะรักจะร้าย (จาก "ละคร ตุ๊กตาผี") (จาก "ละคร ตุ๊กตาผี")

    The Must, Composer, Author - นรีกระจ่าง คันธมาส, Artist, MainArtist - Thitiwat Rongthong, Arranger - BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED, OriginalPublisher Copyright : 2018 Bec World Public Company Limited 2018 Bec World Public Company Limited

  2. 2 ความเหงาสีดำ (จาก "ละคร ตุ๊กตาผี") (จาก "ละคร ตุ๊กตาผี")

    Burin Suparkarapongkul, Composer, Arranger - Panya Pakunpanya, Author - BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED, OriginalPublisher - ปนัดดา เรืองวุฒิ, Artist, MainArtist Copyright : 2018 Bec World Public Company Limited 2018 Bec World Public Company Limited

About

To discover

On the same theme

Genre

Film Soundtracks in the magazine

More articles

The sub-genre

Soundtracks in the magazine

More articles

News

More articles