יונתן בר גיורא יונתן בר גיורא (מוסיקה מקורית מתוך פסקולי סרטים)Nouveauté

יונתן בר גיורא (מוסיקה מקורית מתוך פסקולי סרטים)

יונתן בר גיורא

Paru le 12 août 2018 chez Helicon Music

Artiste principal : יונתן בר גיורא

Genre : Pop/Rock > Pop

Choisissez votre téléchargement
Ajouter au panier
Améliorer cette page album

Qualité d'écoute

MP3 (CBR 320 kbps)

FLAC (16 bits - 44.1 kHz)

1.45

Web Player
Afficher le détail des pistes

Album : 1 disque - 12 pistes Durée totale : 00:27:49

 1. 1 סאלח, פה זה ארץ ישראל

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 2. 2 הכוכבים של שלומי

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 3. 3 ההסדר

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 4. 4 ילדי פרא

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 5. 5 נשבעתי (feat. ריימונד אבקסיס)

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist - ריימונד אבקסיס, FeaturedArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 6. 6 טהורה

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 7. 7 חוצלארץ (הרכבת)

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 8. 8 פרצוף של פוקר

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 9. 9 100 ילדים שלי

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 10. 10 נשות החופש (feat. יולית בנבנישתי)

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist - יולית בנבנישתי, FeaturedArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 11. 11 חוצלארץ (פתיח) [feat. הרב מיכאל סיטבון]

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist - הרב מיכאל סיטבון, FeaturedArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

 12. 12 אתה מת רק פעמיים

  RR, Composer, Author - יונתן בר גיורא, Artist, MainArtist Copyright : Jonathan Bar Giora Jonathan Bar Giora

À propos

À découvrir

Dans la même thématique

Le genre

Pop dans le magazine

Plus d'articles

Le sous genre

Pop/Rock dans le magazine

 • Une nuit avec Marillion Une nuit avec Marillion

  Marillion fait partie des groupes anglais formés dans les années 80 les plus éclectiques qui soient. Naviguant entre rock néoprogressif, new wave et pop, ils ont souvent été qualifiés de clones de ...

  Lire l'article
 • Moby : imprévisible

  Moby n’est pas un artiste qui apprécie les tournées. Mais avec Moby, on a toujours un peu l’impression de ne jamais le connaître vraiment tant le garçon est imprévisible.

  Lire l'article
Plus d'articles

Actualités

 • Une nuit avec Marillion Une nuit avec Marillion

  Marillion fait partie des groupes anglais formés dans les années 80 les plus éclectiques qui soient. Naviguant entre rock néoprogressif, new wave et pop, ils ont souvent été qualifiés de clones de ...

  Lire l'article
 • Joe Tex : l'ombre de James Brown

  Il y a 36 ans, une des plus grandes lumières de la southern soul s’éteignait. Joe Tex ou Joseph Arrington Jnr ou encore Joseph Hazziez, faisait partie de ces artistes sous-estimés des 60’s et plus ...

  Lire l'article
Plus d'articles