• Various Composers (811)
 • Traditional (90)
 • Jaishree Ram Wadhwani (33)
 • Jagjit Singh (3)
 • U. Thiyagarajan (3)
 • Shri Narayan Mani (2)
 • Anand Kumar C. (1)
 • Bhavdeep Jaipurwalle (1)
 • G.V. Atri (1)
 • Ghulam Ali (1)
 • Guru Shri Narayanaswami Purushothaman (1)
 • Jaspal Moni (1)
 • Joseph Krishna (1)
 • K. Veeramani (1)
 • Michael Bethe (1)
 • N/A (1)
 • Nirmal Udhas (1)
 • Nusrat Fateh Ali Khan (1)
 • Ramani (1)
 • Robby Badal (1)
 • Ronald Speaks (1)
 • Shounak Abhisheki (1)
 • Shri Vishwa Prakash (1)
 • T. Krishnan (1)
 • T.R. Papa (1)
 • Thomas M. Hahn (1)
 • Tuomas Leinonen (1)
 • V. Dakshinamurthy (1)