Albums

€ 16,99
€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 1 januari 1985 | Columbia

Hi-Res
€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 8 september 1987 | Columbia

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 21 september 1987 | RCA Records Label

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 23 augustus 1988 | Columbia

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 3 september 1991 | Legacy - Columbia

€ 24,49

Crooners - Verschenen op 25 oktober 1993 | RCA Records Label

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 11 april 1994 | Ariola

€ 14,49

Crooners - Verschenen op 12 april 1994 | Legacy - Columbia

€ 14,49

Crooners - Verschenen op 6 mei 1994 | Columbia - Legacy

€ 18,99

Crooners - Verschenen op 1 september 1994 | Columbia - Legacy

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 14 augustus 1995 | Tembo

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 27 april 1996 | Tembo

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 2 augustus 1996 | Columbia - Legacy

€ 18,99

Internationaal variété - Verschenen op 5 september 1998 | SMI Artist

€ 18,99

Internationaal variété - Verschenen op 28 september 1998 | Columbia

€ 17,49

Internationaal variété - Verschenen op 29 september 1998 | Columbia

€ 14,49

Internationaal variété - Verschenen op 25 oktober 1999 | RCA Camden

€ 18,99

Internationaal variété - Verschenen op 29 december 2000 | Columbia

€ 7,99

Internationaal variété - Verschenen op 27 mei 2001 | Naxos