Albums

€ 11,99

Balletten - Verschenen op 19 december 2018 | Krapes

€ 13,49

Balletten - Verschenen op 27 januari 2017 | Warner Classics

Booklet
€ 5,99

Balletten - Verschenen op 1 november 2013 | Naxos Classical Archives

€ 14,99

Balletten - Verschenen op 13 september 2012 | Maestro

€ 9,99

Balletten - Verschenen op 1 maart 1995 | Warner Classics International

Booklet
€ 29,99
€ 19,99

Balletten - Verschenen op 23 februari 2010 | Ondine

Hi-Res Booklet Onderscheidingen Hi-Res Audio
€ 35,96
€ 23,96

Balletten - Verschenen op 1 januari 2006 | PentaTone

Hi-Res Booklet
€ 11,99

Balletten - Verschenen op 18 november 2002 | Naxos

Booklet
€ 11,99

Balletten - Verschenen op 1 januari 2000 | Naxos Classical Archives

€ 11,99

Balletten - Verschenen op 1 januari 2000 | Naxos Classical Archives

€ 5,99

Balletten - Verschenen op 20 juni 1996 | Naxos

€ 5,99

Balletten - Verschenen op 6 oktober 1995 | Amadis

€ 5,99

Balletten - Verschenen op 17 mei 1995 | Naxos

€ 11,99

Balletten - Verschenen op 24 oktober 1990 | Naxos