• Dmitri Shostakovich (2)
 • Robert Schumann (2)
 • Alexander Sladkovsky (1)
 • Dmitry Masleev (1)
 • Domenico Scarlatti (1)
 • Edison Denisov (1)
 • Galina Ustvolskaya (1)
 • Heinrich Neuhaus (1)
 • Johannes Brahms (1)
 • Ludmila Berlinskaya (1)
 • Ludwig van Beethoven (1)
 • Maurice Ravel (1)
 • Nikola├» Medtner (1)
 • Olga Andryushchenko (1)
 • Sergei Prokofiev (1)
 • Sergei Rachmaninoff (1)
 • Sofia Gubaidulina (1)
 • Tatarstan State Symphony Orchestra (1)
 • Valentin Silvestrov (1)