• Alexandros Myrat (2)
 • Camerata (2)
 • Dinos Hadjiiordanou (2)
 • Eleni Karaindrou (2)
 • Manfred Eicher (2)
 • Maria Bildea (2)
 • Nikos Espialidis (2)
 • Sergiu Nastasa (2)
 • Vangelis Christopoulos (2)
 • Antonis Lagos (1)
 • Aris Dimitriadis (1)
 • Hellenic Radio Television Orchestra (1)
 • Jan Garbarek (1)
 • Kim Kashkashian (1)
 • Marie-C├ęcile Boulard (1)
 • Natalia Michailidou (1)
 • Renato Ripo (1)
 • Socratis Anthis (1)
 • Sonia Pisk (1)
 • Spyros Kazianis (1)
 • Stella Gadedi (1)
 • Vangelis Skouras (1)